>Sveriges lantbruksuniversitet >European Rural History Organisation (EURHO)


Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences


agrarhistoria.se


Välkommen till Avdelningen för agrarhistoria vid SLU!


Agrarhistoria etablerades som ett eget ämne 1994 då Avdelningen för agrarhistoria bildades vid Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningen har den enda professuren i agrarhistoria i Sverige och sysselsältter för närvarande femton forskare som spänner över flera vetenskapliga forskningsområden. Forskarna kommer från naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, och därmed bildas en kreativ tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Vi utbildar studenter i jordbrukets och landsbygdens historia, historiska landskap och jordbrukspolitik och ger gästföreläsningar på flera program på SLU.

Dessutom arrangerar vi varje månad seminarier för våra forskare och inbjudna gäster.

Hittills har femton doktorander examinerats i agrarhistoria.


Utbildning

Vi åtar oss uppdragsutbildning, kontakta: carin.martiin@slu.se
» Läs mer om kurser i agrarhistoria


Forskning

» Medarbetare och forskningsprofil
» Publikationer


» www.agrarhistoria.se in English
» www.slu.se/sol
» www.facebook.com/agrarhistoria