20th Century Agricultural Economy and Politics, 7.5 credits

20th Century Agricultural Economy and Politics, 7.5 credits

Kursen är öppen för studerande med 120 hp varav 90 hp inom samhällsvetenskapliga ämnen
Intresserade kan efteranmäla sig och är välkomna att eposta carin.martiin@slu.se (carin NULL.martiin null@null slu NULL.se)

» läs mer om kursen på SLU.se
(http://www NULL.slu NULL.se/en/education/courses/?anmkod=40185 NULL.1415)

1900-talets jordbruksekonomi och politik