Janken Myrdal: Boskapsskötseln under medeltiden

Den 11 februari arrangerar Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet en workshop 14:00–18:00 i D900 på Historiska institutionen med anledning av Janken Myrdals bok “Boskapsskötseln under medeltiden”. Mer information på www.medeltid.su.se (http://www NULL.medeltid NULL.su NULL.se/)