Catarina Karlsson

Doktorand

Catarina Karlsson

catarina.karlsson@slu.se (catarina NULL.karlsson null@null slu NULL.se)
» Kontaktuppgifter på SLU.se (http://www NULL.slu NULL.se/sv/om-slu/sok/sok-anstalld/personpresentation/?emp=113E37A071892B432C31DF2669E0CD57)

Publikationer
Karlsson C., Pettersson Jensen I-M. (2011). Ägare och arbetare. In: Bergsbruk – gruvor och metallframställning. 46-47. Sveriges Nationalatlas
Karlsson C., Pettersson Jensen I-M. (2011). Bergslagens framväxt. In: Bergsbruk – gruvor och metallframställning. 39-41. Sveriges Nationalatlas
Karlsson C., Pettersson Jensen I-M. (2011). Hyttorna och bebyggelsen. In: Bergsbruk – gruvor och metallframställning. 44-45. Sveriges Nationalatlas
Karlsson C., Pettersson Jensen I-M. (2011). Iron from Mine to Market. In: Swedish Mining and Metalworking – Past and Present. 48. The National Atlas of Sweden
Karlsson C., Pettersson Jensen I-M. (2011). Järnets väg från gruva till järntorg. In: Bergsbruk – gruvor och metallframställning. 48. Sveriges Nationalatlas
Karlsson C., Pettersson Jensen I-M. (2011). Owners and Workers. In: Swedish Mining and Metalworking – Past and Present. 46-47. The National Atlas of Sweden
Karlsson C., Pettersson Jenssen I-M. (2011). The Blast Furnaces. In: Swedish Mining and Metalworking – Past and Present. 44-45. The National Atlas of Sweden
Karlsson C., Pettersson Jensen I-M. (2011). The Emergence of Bergslagen. In: Swedish Mining and Metalworking – Past and Present. 39-41. The National Atlas of Sweden
Karlsson, Catarina. (2011). Den svenska masugnen med ett europeiskt perspektiv.
Med Hammare och Fackla XLI.
Karlsson, Catarina & Ing-Marie Pettersson Jensen. (2011) Från malm till osmund. Med Hammare och Fackla XLI.
Karlsson, Catarina (2010). Hyttehamnsprojektet 2005-2008. Jernkontorets Bergshistoriska Utskott H79. Stockholm.
Karlsson, Catarina (2007). The Hyttehamn Project – First Light on a ”New” medieval
Swedish Bergslag. Norberg – Nora 700 Years of Iron Production. Jernkontorets Bergshistoriska Utskott H78. Stockholm.
Karlsson, Catarina (2006). Bergs- och järnvägshistoriskt centrum – en regional resurs.
Industriarv i förändring – rapport från en konferens Koppardalen. Avesta.
Karlsson, Catarina (2005). Hyttehamn: masugnen vid stranden.  Blick för Bergslagen 2005.
Karlsson, Catarina (2005). På vägen till järnbäraland: Röda jordens betydelse för mälarbygden.  Tidens resenärer : arkeologiska händelser längs vägen mellan Köping och Kolsva .
Karlsson, Catarina (2004). Hyttehamns masugnsruin: en hytta från 1300-talet. Medicinhistoria i Västergötland. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 2003-2004.
Karlsson, Catarina & Jenny Holm (2004). Abborre och gädda i kvarteret Svärdbäraren. Karlsson, Catarina (2003). Bergsbruk: nya samhällen system och identiteter.
“Mittens Rike” arkeologiska berättelser om Närke. Örebro.
Karlsson, Catarina (2003). Mellan brons och järn. “Mittens Rike” arkeologiska berättelser om Närke. Örebro.
Karlsson, Catarina & Åsa, Westin (2003). Sten på sten eller sten på ben. “Mittens Rike” arkeologiska berättelser om Närke. Örebro.
Karlskoga Bergslag 2004. Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings årsskrift årgång 45.
Karlsson, Catarina (2004). Inte bara fåfänga!: dräktaccessoarer och smycken även ett kommunikationsmedel.  Saxholmen Värmländsk arkeologi 2004.
Karlsson, Catarina (2003). En skadad grav! Blick för bergslagen 2003.
Karlsson, Catarina (2003). Bengtstorp en plats som väckte diskussion. Blick för bergslagen 2003.
Karlsson, Catarina (2001). Möre, järnet och människan. Möre historien om ett småland.
Kalmar läns museum. Kalmar.
Karlsson, Catarina (2002). Med makt över eld och sten. Blick för bergslagen 2002.
Karlsson, Catarina (2002). Nattvakten i Torp. Blick för bergslagen 2002.
Karlsson, Catarina & Ivonne Dutra (2001). Möre ett av de små landen. Möre historien om ett småland. Kalmar läns museum. Kalmar.
Karlsson, Catarina & Gustafsson, Malin (2000).  Bruatorp Nordens längsta bronsåldershus?
Poulär arkeologi, 2000:3.
Karlsson, Catarina & Gustafsson, Malin (2000). Bruatorp. Bulletinen, tidskrift för sydsvensk arkeologi. 2000:1. Lund.
Karlsson, Catarina & Dutra, Ivonne  (2000). Resan till Bruatorp. När själarna räknar bilar, glimtar ur Möres förhistoria. Kalmar läns museums årsbok 2000. Kalmar.