Kontakt

Avdelningen för agrarhistoria är en del av Institutionen för stad och land (https://www NULL.slu NULL.se/institutioner/stad-land/) vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (https://www NULL.slu NULL.se/).

Besöksadress
Ulls väg 27, Uppsala

Postadress
Avdelningen för agrarhistoria
Institutionen för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala