Kurser

Välkommen att läsa kurser i agrarhistoria!

Avdelningen för agrarhistoria erbjuder kurser för dig som är intresserad av odlingslandskapets, människornas, husdjurens och jordbrukets historia.

Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria, 7,5 hp. Grundläggande nivå. Kvartsfart. Distanskurs med 1-2 kursträffar. Ges på vårterminen.

20th Century Agricultural Economy and Politics, 7.5 hp. Avancerad nivå. Heltid. Ges på vårterminen.

Sommarkurs i agrarhistoria, 10 hp. Grundläggande nivå. Halvfart. Sommarkurs.

Jordbrukets och landsbygdens historia, 7.5 hp. Grundläggande nivå. Heltid. Ges på höstterminen.

Anmälan till SLU:s kurser görs via www.antagning.se (http://www NULL.antagning NULL.se).