Kurser

Välkommen att läsa våra kurser i agrarhistoria!

Avdelningen för agrarhistoria erbjuder flera olika typer av kurser för dig som är intresserad av odlingslandskapets, människornas, husdjurens och jordbrukets historia. Kurserna kompletterar varandra och ger också metodisk färdighet i att använda agrarhistoriska källor. Vi åtar oss även uppdragsutbildning, kontakta: carin.martiin@slu.se

För undervisningen ansvarar professor Janken Myrdal och lektor Carin Martiin. Har du frågor om våra kurser kontakta Carin Martiin eller Karin Hallgren. Du når oss även på e-post: agrarhistoria@slu.se (agrarhistoria null@null slu NULL.se). Anmälan görs på www.antagning.se (http://www NULL.antagning NULL.se).

Vårterminen
» Agrarhistoria, 1900-talets jordbruksekonomi och politik, 5 hp
» Agrarhistoria, landskapsanalys, 5 hp (Ges ej våren 2014)
» Agrarhistoria, fältkurs, 5 hp
(Ges ej våren 2014)
» Agrarhistoria, husdjurskurs, 5 hp
(Ges ej våren 2014)

Sommar
» Agrarhistoria, praktisk sommarkurs i agrar- och landskapshistoria, 10 hp

Höstterminen
» Agrarhistoria, grundkurs, 10 hp
(Ges ej hösten 2014)
» Agrarhistoria, jordbrukets och landsbygdens historia, 10 hp

» Agrarhistoria, människan i landskapet, 5 hp
» Agrarhistoria, enskilt arbete, 15 hp (Ges ej hösten 2014)

Andra kurser
» Doktorandkurser