Publications

Selected publications from the Section of Agrarian History that is downloadable and freely available (full text in PDF). A more complete list of publications is given under employees.

Cederholm, Peter. 2004. Det agrara landskapets pris. Institutionen för ekonomi, SLU, rapport 157. 71 s.

Cserhalmi, Niklas. 2004. Djuromsorg och djurmisshandel 1860 – 1925. Synen på lantbrukets djur och djurplågeri i övergången mellan bonde- och industrisamhälle.

Dahlström, Anna. 2006. Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850. Naturvårdsaspekter på historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige.

Domeij, Åsa. 2008. Jordbrukets hållbarhet i ett historiskt perspektiv. Rapport 163. SLU. Uppsala. 101 s.

Ericsson, Alf. 2007. Attungen – ett medeltida fastighetsmått. En agrarhistorisk undersökning baserad på attungsbelägg i SDhk till år 1376 och Folke Dovrings kasuistik. Lic avh. SLU. 179 s.

Israelsson (Martiin), Carin. 2005. Kor och människor. Nörkreatursskötsel och besättningsstorlekar på torp och herrgårdar 1850-1914.

Kardell, Örjan. 2004. Hägnadernas roll för jordbruket och byalaget 1640 – 1900.

Larsson, Jesper. 2004. Vad är en fäbod – ett försök att definiera ett begrepp. I: Bebyggelsehistorisk tidskrift 2003 nr 45: “Kring Hälsingegårdarna”. 12 s.

Larsson, Jesper. 2005. Den norrländska jordbruksfrågan. Lindbruk i södra Norrland och Dalarna. I: Bebyggelsehistorisk tidskrift 2005 nr 49: “Från koja till slott”. 18 s.

Larsson, Jesper. 2009. Fäbodväsendet 1550 – 1920. Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem.

Myrdal, Janken. 1982. Medeltidens jordbruk. Rig 1982, s. 17–21.

Myrdal, Janken. 1988. Legoboskap. Rig 1988, s. 65–81.

Myrdal, Janken. 1993. Fållan i forskarens verkstad. I: När livet var som bäst… En bok till minnet av Gösta Berg. Stockholm: Nordiska museet, s. 171–179.

Myrdal, Janken. 1997. Medeltida boskap. Diskussion kring en avhandling (Maria Vretemark, Från ben till boskap). Fornvännen 1997, s. 209–220.

Myrdal, Janken. 2003. Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse. Sällskapet Runica et mediaevalia. 272 s.

Myrdal, Janken. 2004. Den heliga Birgittas uppenbarelser som skildring av 1300-talets vardag I: Folkets historia (Årsbok) 2002-2003, 30/3. 43 s.

Myrdal, Janken. 2005. Om humanvetenskap och naturvetenskap. Institutionen för ekonomi, SLU, rapport 159. 146 s.

Myrdal, Janken. 2006. Motsatstänkandet i praktiken. Ett historiefilosofiskt försök. Folkets historia (Årsbok) 2004, volym 33. 97 s.

Bilaga:“Resonerande register”

Myrdal, Janken. 2007. Boskapsinventarier i Sverige och Danmark 1250–1400. I: Andersson Palm, Lennart & Sjögren, Maria (red.) Historia. Vänbok till Christer Winberg 5 juni 2007. Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs universitet, s. 161–176.

Myrdal, Janken. 2007. Källpluralismen och dess inkluderande metodpaket. Historisk tidskrift nr 3/2007, s. 495–504.

Myrdal, Janken. 2008. Women and Cows – Ownership and Work in Medieval Sweden. Ethnologia Scandinavica 2008, s. 61–80.

Myrdal, Janken. 2009. Spelets regler i vetenskapens hantverk. Natur & Kultur förlag. Det underlagsmaterial som utlovas i not 174 i boken återfinns här: Hannes Malmbergs metod och Utvalda nobelpristagare 1986-2004.

Myrdal, Janken. 2010. Befolkning och bebyggelse i Sverige och Norden 1000-1500 – En litteratuöversikt och ett försök till jämförande sammanfattning. Prelimiär version

Nilsson, Pia. 2010. Bortom åker och äng. Förekomst och betydelse av kvarnar, fiske, humle- och fruktodlingar enligt de äldre geometriska kartorna (ca 1630 -1650).

Päiviö, Eva-Lotta. 2008. Det agrara landskapet på vinst eller förlust. Biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag.

Tollin, Clas. 2010. Ägodomäner och sockenbildning i västra Östergötland – En rumslig studie om kyrkliga upptagningsområden och ägarförhållanden vid tiden för Alvastra klosters grundande. Rapport 2010:167. Institutionen för ekonomi, SLU. Uppsala.