Fältkurs

Den historiska dimensionen i landskapet!

Agrarlandskapet innehåller talrika spår av tidigare generationers markanvändning och är på så vis en rik historisk källa att ösa ur. På fältkursen lär du dig att identifiera och tolka fältformer. Vad kan vi lära av landskapets historiska utveckling? På kursen behandlas t.ex. fornlämningar, bebyggelse men också kulturgeografiska regionindelningar.  I kursen ingår praktiska övningar i att läsa och tolka historiska kartor och kartering med hjälp av GPS-teknik. Undervisningen sker mestadels i fält, bland annat genom en tredagarsexkusion i Östergötland, Småland, Västergötland och Närke.

Kursen ges mars – juni

» Kurshemsida (http://slunik NULL.slu NULL.se/student_index NULL.cfm?id=8195)

» Anmälan (https://www NULL.antagning NULL.se/se/search?period=VT%202012&freeText=agrarhistoria%2C%20f%C3%A4ltkurs)

Fältkurs

Fältkurs