Jesper Larsson

Assistant professor

Jesper Larsson

ADDRESS
Department of Economics
Division of Agrarian History
Swedish University of Agricultural Sciences
Box 7013
750 07 Uppsala
Sweden
e-mail: jesper.larsson@slu.se (jesper NULL.larsson null@null slu NULL.se)

EDUCATION
B.A. major in History, Uppsala University, Sweden, 1991.

Ph.D. Agrarian History, Swedish University of Agricultural Sciences,
October 2009.

Postdoctoral fellowship at The Vincent and Elinor Ostrom Workshop in
Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomington, USA,
October 2010- October 2012.

PRESENT POSITION
Assistant Professor(Sw. Forskarassistent) in agrarian history at Swedish
University of Agricultural Sciences, fall 2012 ÷
Affiliated Faculty the Vincent and Elinor Ostrom Workshop in Political
Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomington, nov 2012-.

OTHER POSITION HELD
Member of Nordiska museets research school 2002-2009.

AWARD AND HONORS
Co-winner of The Royal Swedish Academy of Letters, History and
Antiquities Young Scholars Award 2010 for best PhD thesis 2008-2009.
Winner of Linnaeus award (Linnépriset) 2010 by Royal Science-Society in
Uppsala (Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala) for best PhD thesis.

CONTRIBUTION TO CONFERENCES
Design and Dynamics of Institutions for Collective Action. A Tribute to Prof.
dr. Elinor Ostrom (1933-2012). 2nd Thematic Conference of the IASC at
Utrecht University. Presented paper Changes in Property Rights in a Common-Pool
Resource, 1600 to 1850. November 29 – December 1, 2012. Oral presentation.

Agricultural History Society Annual meeting in Manhattan, Kansas,
Presented Paper From Outdated to Valuable: The Swedish Summer Farm during the
Twentieth Century, June 6-9, 2012. Oral presentation.

Mini-conference at The Ostrom Workshop for Political Theory and Policy
Analysis. Presented paper: Boundaries and Property Rights, The Transformation of a
Common-Pool Resource, 1550-1850, April 30, 2012

Mini-conference at The Ostrom Workshop for Political Theory and Policy
Analysis. Presented paper:Combing Elinor Ostrom and Thomas P. Hughes – An
Analytical Framework for CPR-LTS Constellations (co-authored by Pär Blomkvist),
December 12-13, 2011

2nd International Conference on Sustainability Transitions, June 13-15 2011.
Presented paper: History Matters – Historical Heritage in the Management of
Common-Pool Resources. Together with Pär Blomkvist. Oral presentation by Pär
Blomkvist.

Mini-conference at The Ostrom Workshop for Political Theory and Policy
Analysis. Presented paper: Borders and Collective Actions, An evolutionary Step to
Privatization or a Way to Protect Natural Resources? May 2, 2011

Mini-conference at The Ostrom Workshop for Political Theory and Policy
analysis. Presented paper: Changes in the Management of Common-Pool Resources.
How the design Principles for CPR’s Could be Used to explain the Development of an Agro
Economic System in North Sweden 1550-1920, December 13, 2010.

Rural History 2010, Sussex UK, September 2010. The rise, expansion and decline
of transhumance in Sweden 1550 – 1920. Oral presentation.

COMMISSION
Presenter/discussant of Ivo Baur’s paper Adapting to Societal Transitions by
Changing Rules in the Governance of Common Property Pastures in the Swiss Alps at
Mini-Conferens at the Ostrom Workshop for Political Theory and Policy
Analysis December 13, 2011.

Reviewer for PNAS

Presenter/discussant of Gabriel H. Lui’s paper New Functions of the Rural in the
Brazilian Amazon: the Effect of Governmental Programs on Land Use and Resource
Dependency among Small Farmers at Mini-Conferens at the Ostrom Workshop for
Political Theory and Policy Analysis 14 December 2010.

Convener for the session “Dynamics in land use and animal husbandry in Sweden”at
Rural History 2010 – Sussex UK, September 2010.

Invited expert at a meetings about the future of summer farms in Sweden,
Invited by The Foundation for the Culture of the future (Sw. Stiftelsen
framtidens kultur) Kilafors meeting, 17-18 March 2010.

Member of ICOMOS (International Council of Monument and Sites),
elected 1999.

LIST OF PUBLICATIONS

DOCTORAL THESIS
Larsson, Jesper 2009, Fäbodväsendet 1550 – 1920. Ett centralt element i Nordsveriges
jordbrukssystem, Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2009:51, Uppsala/
Östersund, (English summary: Summer Farms in Sweden 1550 to 1920. An
important Element in North Swedens’s Agriculural System), 432 pp.

ARTICLES IN PEER REVIEW JOURNALS
Larsson, Jesper 2012, “The Expansion and Decline of a Transhumance
System in Sweden, 1550-1920”, In: Historia Agraria 56, pp. 11-39.

Larsson, Jesper 2005, “Den norrländska jordbruksfrågan. Lindbruk i södra
Norrland och Dalarna,” In: Bebyggelsehistorisk tidskrift 49/2005, Uppsala.
(English summary: “The agricultural question in Norrland. Pasture rotation
in Southern Norrland and Dalarna”), pp. 56-74.

Larsson, Jesper 2003, “Vad är en fäbod – ett försök att definiera ett begrepp.”
In: Bebyggelsehistorisk tidskrift 45/2003. Uppsala, (English summary: “What is a
fäbod? An attempt at definition”), pp. 131-142.

CHAPTER IN BOOKS
Larsson, Jesper, 2011, “The transformation of the summer farm: from
backbone of North Swedish animal husbandry to experience tourism and
branded products” In: H. Antonsson & U Jansson (Eds) Agriculture and forestry in
Sweden since 1900 – geographical and historical studies, SOLMED 54, pp. 233-250.
Stockholm, The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry.

Larsson, Jesper, 2011, “Fäbodens förändring: Från ryggrad i nordsvensk
djurhushållning till upplevelser och märkesprodukter” In: Jordbruk och skogsbruk
i Sverige sedan år 1900 – studier av de areella näringarnas geografi och historia, Ingår i:
H. Antonson & U. Jansson. (Red.) Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år
1900 – studier av de areella näringarnas geografi och historia. SOLMED 53,
s. 222–237. Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Larsson, Jesper, 2010, “Messmör och mesost – väcker känslor och
smaklökar”, In: Kreativa traditioner – mat med historia, Jämten 2011, Östersund, pp.
56-65, 187.

Larsson, Jesper, 2009, “Vallkullan och mesosten. Om arbetslivets
specialisering och fäbodarnas uppkomst i Dalarna” In: Dalarnas hembygdsbok
2009, Falun, pp. 185-197.

Larsson, Jesper, 2009. “Fäbodarna”, In: I hjärtat av Härjedalen – Sonfjället.
Östersund, pp. 128-131.

Larsson, Jesper, 2009, “The shielings/Die Almen”, In: The heart of Härjedalen/
Im Herzen Härjedalens Sonfjället national park since 1909/nationalpark seit 1909,
Östersund, pp. 128-131.

Larsson, Jesper 2003, ”Forskning kring fäbodar”, In: Hushållningssällskapet i
Jämtlands län, Medlemstidskrift 2/2003. Östersund.

Larsson, Jesper & Landström, Lena, 2002, “Bondens lada” In: Tradition i trä.
En resa genom Sverige, Traditions in wood: a journey through Sweden, Stockholm, pp.
93-104.

Larsson, Jesper & Landström, Lena, 2002, “Fäbodar” In: Tradition i trä. En resa
genom Sverige, Traditions in wood: a journey through Sweden, Stockholm, pp. 119-131.

Larsson, Jesper, 2002, “Från öppen härd till fjärrvärme. Hur vi värmt våra
hus” In: Jämten 2002, Östersund, pp. 48-54.

Larsson, Jesper, 2001. “Svaljord, lindor och lägdor och vretar i 1700-talets
litteratur”, In: Gammal hälsingekultur 2000/3-4. Hudiksvall, pp. 29-63.

BOOKLETS
Larsson, Jesper, Jonsson, Fredrik, Ekendal, Tobias, Karlsson, Eva, 2007, Lavar
på lador. Biologisk mångfald i ladans landskap, Östersund, 26 pp.

Larsson, Jesper & Olofsson, Björn, 2002, Bebyggelse & livsmiljö. Byggnadsvård i
Jämtlands län, jordbrukets byggnader, Östersund, 19 pp.

Larsson, Jesper 2002, Ladans landskap – hotad miljö. Förslag till en kampanj för
bevarande av de äldre ekonomibyggnader i det norrländska odlingslandskapet, Östersund,
31 pp.

MISCELLANEOUS
Pat Babbin, Joanna Chan, Rahul Chaturvedi, Michael Cox, Graham Epstein,
Zenebe Grebreegziabher, Jesper Larsson, Jamie Lewis, Sanchayan Nath,
Katie Nold, Pratiti Priyadarshini, Carl Salk, Jessica M. Vogt, Burnell C.
Fischer, and Catherine Tucker (2012) Revisiting The Lothlorien Nature Sanctuary.
International Forestry Resources and Institutions Research Program (IFRI).
The Vincent and Elinor Ostrom Workshop in Political Theory and Policy
Analysis.

Larsson, Jesper, Obituary Vincent and Elinor Ostrom (In Swedish) in Svenska
Dagbladet (SvD) July 6, 1202

Contributions to The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry
Newsletter Freja; “Agriculture History Society (AHS) Annual Meeting
2011” (Freja 2011/5); “AHS Annual Meeting 2012” (Freja 2012/5);
“Obituary Vincent and Elinor Ostrom” (Freja 2012/6), (all in Swedish).

RECENT PRESENTATIONS (since 2006)
“Vad är en fäbod” Lecture at Gottsunda library, arranged by Wardsaetra &
Gutasunds hembygds förening, 20 September 2010.

“Fäbodarnas etablering och utveckling” Lecture at Ärteråsens fäbod,
Furudal, Rättviks kommun, arranged by STF Norra Dalakretsen, 31 July
2010.

“Fäbodväsendet 1550 – 1920, ett centralt element i Nordsveriges
jordbrukssystem”, Lecture at Stuggo i Gagnefs kyrkby, arranged by Gagnefs
hembygdsförening, 24 April 2010.

“Geten, butösen och messmöret” Lecture at Landsarkivet in Östersund, 15
April 2010.

“Fäbodar, nobelpristeorier och jordbruksutveckling” Lecture in Uppsala,
arranged by Danmarks hembygdsförening, 10 April 2010.

“Geten, fäbodkullan och messmöret. Om fäbodbruket och
jordbruksutveckling i Dalarna. Lecture at Rättviks kulturhus, arranged by
Rättviks kommun, Vuxenskolan and Rättviks hembygdsförening, 11 March
2010.

“Fäbodar, nobelpristeorier och jordbruksutveckling” Lecture at Lomkällan,
Särna skogsmuseum, 3 March 2010.

“Fäbodväsendet 1550-1920. ett centralt element i Nordsveriges
jordbrukssystem. Lecture at Hotell Linné, Uppsala, arranged by Uppsala
Linné Rotaryclub, 11 January 2010.

“Fäbodväsendets organisation och utveckling 1550 – 1920” lecture at Mora
folkhögskola arranged by Länsstyrelsen Dalarnas län, 2 December 2009.

“Fäbodväsendet” At the seminar Arbete som handling/Jordbrukssamhället,
presentaion at WORKshop at Uppsala University supported by Riksbankens
jubileumsfond, 16 November 2009.

“Fäbodväsendet – ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem,
Lecture at Skogsarkeologiskt seminar at Upplands museeet, arranged by
Upplands museet, 7 October 2009.

“Fäbodväsendet 1550 . 1920. Presentation of my dissertation at a press
conference at Jamtli museum, Östersund, 25 September 2009.

“Fäbodväsendet 1550 – 1945. Lecture in Hedeviken, part of the anniversary
Sånfjällets National Park 100 years, 25 August 2009.

“Fäbodar och jordbruksekonomi i Dalarna och södra Norrland 1500-1900.
Lecture at Fäbod seminar at Orsa hembygdsgård, arranged by Orsa
kommun, 27 May 2008.

“Historisk bakgrund till utmarksbetet / Norr om fäbodgränsen. Lecture at
seminar about outfields grazing arranged by CBM, 7 december 2006.

“Fäbodar och jordbruksekonomi i södra Norrland och Dalarna från
senmedeltid till 1900”. Presentation at workshop for Nordic agarian
historians in Aarhus, Denmark, 4 April 2006.

“Förändring och tradition i svenskt fäbodväende”. Lecture at Seterkonferanse
in Stjørdal, Norway: Seter och fäbod – gammal tradition i ny tid, 21 March
2006.

“Utmarksbete i södra Norrland och Dalarna. Om fäbodar från 1500-talet till
1950-talet. Lecture at Boskapens landskap, seminarium om historisk
boskapsskötsel och biologisk mångfald, at KSLA 30 January 2006.

TEACHING
Lectures at undergraduate courses in Agrarian history at SLU annually, 2003
to 2010.

Invited teacher to courses held by Jordbruksverket (Swedish board of
Agriculture) 2000 and 2003

Invited teacher to Dacapo hantverksskola in Mariestad 21-23 april 2004

Lectures at Gävle högskola, at courses in, Arkitekturens teori och historia,
Kulturpedagogik, EU – Påverkan och förändring av kulturlandskapet i
Sverige och Irland, etc. 1997 – 2003.

EMPLOYMENT (in short)
Assistant county curator, cultural environment
Jämtland County Administration
1999 – 2010-09-30

Curator, cultural environment
Kalmar County Administration 1998 – 1999
(1998-09-23 – 1999-10-01)

Curator, cultural environment
Gävleborgs County Museum
1990 – 98

PARENTAL LEAVE
2005-01-24 – 2006-01-16
2007-03-01 – 2007-05-31
2007-09-01 – 2008-03-31
2009-11-02 – 2010-07-16