Jordbrukets och landsbygdens historia, 10 hp

Hur har land och stad utvecklats? Vi studerar resursanvändning, produktion, politik och människors liv på landsbygden, liksom drivkrafter till olika slag av förändringaJordbrukets och landsbygdens historia r.

Kursen ges som programkurs inom agronomprogrammet i landsbygdsutveckling, men är också öppen för andra med grundläggande högskolebehörighet.

» läs mer på SLU.se (http://www NULL.slu NULL.se/sv/utbildning/kurser/?anmkod=10303 NULL.1314)