Karl Bruno

Doktorand

karl.bruno@slu.se (karl NULL.bruno null@null slu NULL.se)
» Contact details on SLU.se (http://www NULL.slu NULL.se/sv/om-slu/sok/sok-anstalld/personpresentation/?emp=5CAC2FBC3BEE2D6DBBAF22775B38F40B)

CV
Doktorand i agrarhistoria sedan sommaren 2012, inom ett projekt som studerar Sveriges lantbruksuniversitet och dess föregångares historia under efterkrigstiden (”SLU – i sektorns och vetenskapens tjänst”). Min doktorsavhandling kommer att analysera förhållandet mellan SLU och det internationella vetenskapssamfundet.
Handledare: Janken Myrdal, Per Lundin.

Bakgrund
Jag  har en filosofie kandidatexamen i kognitionsvetenskap från Linköpings universitet (2008) och en MSc. i Philosophy of Science, Technology and Society från Universiteit Twente i Nederländerna (2011). Min masteruppsats skrevs vid dåvarande avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid Kungliga Tekniska högskolan, och den baseras på en studie av kunskapsproduktionen inom Ytkemiska institutet i Stockholm under perioden 1975-2005. Under 2011 och 2012 var jag verksam vid samma avdelning på KTH och arbetade då med frågor rörande de svenska industriforskningsinstitutens verksamhet, företrädesvis institutens samverkan med små och medelstora företag samt deras forskningsinfrastruktur. Tidigare (2008-2009) har jag även varit engagerad som forskningsassistent vid Chalmers tekniska högskola där jag arbetade med frågor rörande sociotekniska system och säkerhet inom sjöfarten.

Publikationer, vetenskapliga:
Bruno, K. & Larsen, K. (2012). Local and international knowledge partners – patterns of change at the Swedish Institute for Surface Chemistry 1980-2005. Presentation vid de svenska STS-dagarna, 2-4 maj, Stockholm.

Bruno, K. & Larsen, K. (2011). Basic and applied research and modes of knowledge production – a study of the Swedish Institute for Surface Chemistry, 1975-2005. Presentation vid 16th Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy, 22-23 september, Ålborg, Danmark.

Bruno, K. & Lützhöft, M. (2010). Virtually being there: Human aspects of shore-based ship assistance. WMU Journal of Maritime Affairs, 9, 81-92.

Praetorius, G., Bruno, K. & Lützhöft, M. (2010). Enacting Reliability: A tentative attempt to define safety in the VTS domain. Paper presenterat vid HPAS 2010 conference, 16-18 juni, Glasgow, Storbritannien.

Praetorius, G., Bruno K. & Lützhöft, M. (2010). The Context Matters: Maritime safety in the Vessel Traffic Service (VTS) domain. I B. Ale, I. Papazoglou & E. Zio (Red.), Reliability, Risk and Safety. Papers presenterade vid ESREL 2010 conference, 5-9 September, Rhodos, Grekland (pp. 1773-1780). London: Taylor & Francis Group.

Bruno, K. & Lützhöft, M. (2009). Shore-based pilotage: Pilot or autopilot? Piloting as a control problem. Journal of Navigation, 62, 427-437.

Lützhöft, M. & Bruno, K. (2009). Talk and trust before technology: First steps toward shore-based pilotage. Paper presenterat vid RINA Human Factors in Ship Design and Operation conference, 25-26 februari, London, Storbritannien.

Praetorius, G., Bruno, K. & Lützhöft, M. (2009). The subject, not just an object: Safety construction in the Vessel Traffic Service domain. Poster presenterad vid Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter Annual Meeting, 14-16 oktober, Linköping.

Publikationer, övriga:
Larsen, K., Bruno, K. & Sörlin, S. (2011). Vetenskaplig publicering som strategi för industrisamarbete. Forskningspolitikk 4/2011.
Bruno, K. & Lützhöft, M. (2009). Shore-based pilotage. Seaways, January 2009.