Licentiatavhandlingar

Thunström, Per (2017). Traktorernas intåg: teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930 (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/14489/).

Höglund, Mats (2017). Kampen om fredsmilen: kartan som makt- och kontrollinstrument i 1655 års reduktion (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/14025/).

Ericsson, Alf (2007). Attungen – ett medeltida fastighetsmått. En agrarhistorisk undersökning baserad på attungsbelägg i SDhk till år 1376 och Folke Dovrings kasuistik (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/1629/).