Nedskärningar av undervisning i agrarhistoria 2012/13

 
För kännedom                                                                                               Ultuna 2012-03-01
 
Nedskärningar av undervisning i agrarhistoria 2012/13
 
En serie beslut på olika nivåer har fått olyckliga konsekvenser för utbildningen i agrarhistoria, åtminstone under 2012/13.
     I slutet av 2011 fick SLU ett större besparingskrav på utbildningen från Landsbygdsdepartementet. SLU:s styrelse och ledning har därefter angivit kriterier för denna besparing, bland annat att utbildningsprogrammen ska prioriteras framför fristående kurser. I slutänden innebar detta att utbildningen i ämnet agrarhistoria mer än halveras, både vad gäller ekonomi och antal kurser.

Undervisning i agrarhistoria har bedrivits på SLU sedan 1980-talet då en grundkurs inrättades, till stor del till följd av studentpåtryckningar. Genom en donation av C F Lundströms stiftelse inrättades hösten 1994 en 5-årig professur som därefter övergick till en fast universitetsprofessur. Ämnet fick då också ett lektorat och undervisningen byggdes ut med fortsättningskurser.
     Det utbildningspaket som byggdes upp är både unikt och täcker många viktiga behov. Årligen har hundratals studenter följt kurserna, bara senaste året var de närmare tvåhundra. Förutom SLU:s egna studenter har kurserna bland annat följts av handläggare inom bevarandesektorerna och av studenter på näraliggande universitet. Många av dem har läst alla kurser.
     Det stora intresset förklaras bland annat av att agrarhistoria är ett av de få tvärvetenskapliga ämnen som griper över både humanvetenskap och naturvetenskap. Det finns också ett ökat intresse för historiens och de långa linjernas betydelse. Inom detta fält berör agrarhistoria genetiker, biologer, ekologer, historiker, arkeologer, etnologer, språkvetare m.fl.
     Ämnet har genom sin tvärvetenskapliga karaktär också fått en roll som exempel i den svenska forskningspolitiken. Dessutom har ämnet stor relevans för att utforska de biologiska naturresurserna och människans hållbara förvaltning av dessa, så som det formuleras i SLU:s målsättning. Vi på Avdelningen för agrarhistoria har under senare år byggt upp en ansenlig och framgångsrik forskning, som fått uppskattning både från forskningsråd och inom SLU. Exempelvis arbetar vi nu på rektors uppdrag med en stor historik om SLU.

Det nu aktuella sparbetinget drabbar många, men agrarhistoria tillhör de ämnen som drabbas hårdast. Bland annat blir det svårare att läsa ämnet för andra än de som går på vissa program.
     De kurser som ges under 2012/13 är: + Agrarhistorisk sommarkurs (vt-ht 2012) + Grundkurs: Jordbrukets och landsbygdens historia (ht 2012); Båda är programkurser men öppna för intresserade med grundläggande högskolebehörighet. + Dessutom ges en programkurs om 1900-talets jordbruksekonomi och politik, på avancerad nivå (vt 2012).
     Under 2012/13 kan vi däremot inte ge: # Grundkurs: Agrarhistorisk introduktionskurs; # Seminariekurs, på avancerad nivå; # Agrarhistorisk landskapsanalys; # Agrarhistorisk husdjurskurs; # Agrarhistorisk fältkurs.
 
Avdelningen för agrarhistoria