Ny skrift från Avdelningen för agrarhistoria!

Clas Tollin - Ägodomäner och sockenbildning i västra Östergötland

Clas Tollin - Ägodomäner och sockenbildning i västra Östergötland

Avdelningen för agrarhistoria presenterar härmed en alldeles nyutkommen forskningsrapport “Ägodomäner och sockenbildning i västra Östergötland – En rumslig studie om kyrkliga upptagningsområden och ägarförhållanden vid tiden för Alvastra klosters grundande” av Clas Tollin. En tryckt version av rapporten kan beställas direkt via Clas Tollin (pris 180:- exkl moms). Den kan också laddas ned som pdf-fil.