Rapporter

Rapportserien Agrarhistoria, SLU
Larsson, Jesper (2016). History, students, and education, a survey about students’ perspectives on history education at the Swedish University of Agricultural Sciences and implications for future teaching (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/13504/7/larsson_j_160707 NULL.pdf). Sveriges lantbruksuniversitet. Agrarhistoria 4.

Rapportserien Institutionen för ekonomi, SLU
Tollin, Clas (2010). Ägodomäner och sockenbildning i västra Östergötland – En rumslig studie om kyrkliga upptagningsområden och ägarförhållanden vid tiden för Alvastra klosters grundande. Institutionen för ekonomi, SLU. Rapport 167.

Domeij, Åsa (2008). Jordbrukets hållbarhet i ett historiskt perspektiv. Institutionen för ekonomi, SLU. Rapport 163.

Myrdal, Janken (2005). Om humanvetenskap och naturvetenskap. Institutionen för ekonomi, SLU, rapport 159.

Cederholm, Peter (2004). Det agrara landskapets pris. Institutionen för ekonomi, SLU. Rapport 157. 71 s.