Avhandlingar

Avslutade doktorandprojekt vid Avdelningen för agrarhistoria

Karsvall, Olof (2016). Utjordar och ödegårdar: en studie i retrogressiv metod (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/13711/).

Hallgren, Karin (2016). En kåhltäppa eij at räkna: köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/13679/).

Bruno, Karl (2016). Exporting agrarian expertise: development aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its predecessors, 1950–2009 (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/13367/).

Karlsson, Catarina (2015). Förlorat järn: det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/11435/).

Olausson, Inger (2014). En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län. (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/11136/)

Ericsson, Alf (2012). Terra mediaevalis: jordvärderingssystem i medeltidens Sverige (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/9224/).

Nilsson, Pia (2010). Bortom åker och äng. Förekomst och betydelse av kvarnar, fiske, humle- och fruktodlingar enligt de äldre geometriska kartorna (ca 1630 -1650) (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/2323/).

Larsson, Jesper (2009). Fäbodväsendet 1550 – 1920. Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/2115/).

Päiviö, Eva-Lotta (2008). Det agrara landskapet på vinst eller förlust. Biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/1899/).

Dahlström, Anna (2006). Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850. Naturvårdsaspekter på historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige. (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/1269/)

Israelsson, Carin (2005). Kor och människor. Nörkreatursskötsel och besättningsstorlekar på torp och herrgårdar 1850-1914 (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/941/).

Cserhalmi, Niklas (2004). Djuromsorg och djurmisshandel 1860 – 1925. Synen på lantbrukets djur och djurplågeri i övergången mellan bonde- och industrisamhälle (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/699/).

Kardell, Örjan (2004). Hägnadernas roll för jordbruket och byalaget 1640 – 1900 (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/481/).

Lotta Leijonhufvud (2001). Tionderäkenskaper och spannmålsproduktion 1540-1680.

Britt Liljewall (2001). Självskrivna liv. Studier i äldre folkliga levnadsminnen.

Håkan Slotte (2000). Lövtäkt i Sverige och på Åland. Metoder och påverkan på landskapet.

Ulrich Lange (2000). Experimentalfältet – Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Djurgården i Stockholm 1816-1960.

Iréne Flygare (1999). Generation och kontinuitet. Familjejordbruket i två svenska slättbygder under 1900-talet.