Seminarium: Per Forsberg – Karvstockarnas betydelse för självreglerande samarbeten: en studie om hur byorganisering och lagarbeten kunde fungera.

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria

Varmt välkommen till höstens fjärde seminarium!
Onsdagen den 3 december, klockan 10.00-11.45 

Universitetslektor, Fil dr. Per Forsberg, Företagsekonomi, Handelshögskolan vid Örebro universitet
Karvstockarnas betydelse för självreglerande samarbeten: en studie om hur byorganisering och lagarbeten kunde fungera.

Plats: Nannesonrummet, Institutionen för ekonomi, SLU
Språk: Svenska

Hjärtligt välkomna!
Jesper Larsson