Seminarium – Magnus Berencreutz: Organisatoriska förändringen av odlings- och produktionssystemen i de svenska Östersjöprovinserna i tidigmodern tid, 1561-1710

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria

Varmt välkommen till höstens tredje seminarium!

Onsdagen den 12 november, klockan 10.00-11.45
Doktorand Magnus BerencreutzKulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
Organisatoriska förändringen av odlings- och produktionssystemen i de svenska Östersjöprovinserna i tidigmodern tid, 1561-1710

Plats: Nannesonrummet, Institutionen för ekonomi, SLU

Språk: Svenska

Hjärtligt välkomna!
Jesper Larsson