Seminarium: Karin Nibon – 26 riksdaler till Sundvallsson. Om skuldrelationernas nätverk i Sundborns socken 1820-1849

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria

Varmt välkommen till höstens andra seminarium!

Onsdagen den 15 oktober, klockan 10.00-11.45
Doktorand Karin Nibon, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

26 riksdaler till Sundvallsson. Om skuldrelationernas nätverk i Sundborns socken 1820-1849

Plats: Nannesonrummet, Institutionen för ekonomi, SLU
Språk: Svenska