Seminarium i agrarhistoria

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria arrangeras av Avdelningen för agrarhistoria vid SLU. Seminarier och utskick administreras av Jesper Larsson, telefon: 018-67 18 53 och meddelas via epostlistan för svensk agrarhistoria (http://bunner NULL.geol NULL.lu NULL.se/mailman/listinfo/agrarhistoria). Hör av dig om du har några frågor. Välkommen! Janken Myrdal och Jesper Larsson

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria våren 2015

Onsdagen den 4 mars klockan 10.30 – 12.00
Docent Clas Tollin, Avdelningen för agrarhistoria, SLU och Docent Else-Marie Strese, Nordiska museet.
Humle vild eller tam? Svensk humleodling under 1000 år.
Plats: Stora seminarierummet, Institutionen för stad och land, SLU Språk: svenska

Onsdagen den 25 mars klockan 10.30 – 12.00
Universitetslektor Anna Jakobsson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, Alnarp.
Om egnahemsträdgården i Svenska städer under tidigt 1900-tal – dess roll, innehåll och utformning.
Plats: Stora seminarierummet, Institutionen för stad och land, SLU. Språk: svenska

Onsdagen den 8 april klockan 10.30 – 12.00
Doktorand Kristofer Jupiter, Avdelningen för agrarhistoria, SLU. Ett effektivt jordbrukssystem – tegskiften i Sverige på 1600-talet. Plats: Stora seminarierummet, Institutionen för stad och land, SLU. Språk: svenska

Onsdagen den 29 april klockan 10.30 – 12.00
Forskarassistent Jesper Larsson, Avdelningen för agrarhistoria, SLU.
Är SLU-studenterna intresserade av historia? En undersökning av undervisning och historia.
Plats: Stora seminarierummet, Institutionen för stad och land, SLU. Språk: Svenska

Fredagen den 8 maj klockan 10.00 – 12.00
Disputation
Doktorand Catarina Karlsson försvarar sin avhandling:
Förlorat järn – det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål. Fakultetsopponent: Fil. Dr. Mats Mogren, Länsstyrelsen Skåne.
Plats: Loftets hörsal, Duhrevägen 8, Ultuna.
Språk: svenska

Onsdagen den 3 juni klockan 10.30 – 12.00 och 13.00 – 15.00
Doktorand Karl Bruno, Slutseminarium (75 %)
Exporting Agrarian Expertise: Development aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its predecessors, 1950-2009.
Opponent: Professor Erland Mårald, Umeå universitet.
Plats: Stora seminarierummet, Institutionen för stad och land, SLU (10.30 – 12.00), Stora konferensrummet plan 2 (13.00 – 15.00)
Språk: svenska

Extra! Extra! Extra!

Global History of Agriculture
Missa inte de öppna föreläsningarna av professor Janken Myrdal inom doktorandkursen: Global History of Agriculture. A synthesis on thousand years of global agricultural history in Asia, Europe and Africa.
När? 9 tisdagar under våren mellan klockan 10-12
Vilka tisdagar? Den 24/2, 10/3, 24/3, 7/4, 14/4, 28/4, 5/5, 19/5 och den 2/6
Var? Sal H, undervisningshuset, SLU-Ultuna.
Språk: engelska
För mer information se http://www.slu.se/en/international/slu-global/events- at-slu-global/2015/2/phd-course-global-history-of-agriculture/

» Tidigare seminarium i agrarhistoria 2010-2014