The Agrarian History of Sweden

The Agrarian History of Sweden: From 4000 BC to AD 2000
Janken Myrdal, Mats Morell (red.)
ISBN: 978-91-85509-56-0
www.nordicacademicpress.com (http://www NULL.nordicacademicpress NULL.com/bok/the-agrarian-history-of-sweden/)

Detta är den första heltäckande redogörelse på engelska den svenska agrara historien från stenålder fram till idag. Boken fokuserar på de män och kvinnor som odlade jorden, tekniken och brukningsmetoderna. Vad producerades och vilken livskvalitet hade bönderna?

The Agrarian History of Sweden är skriven av ledande specialister på området som har använt sina djupa kunskaper och entusiasm till rika beskrivningar av grödor, landskap, djur och gårdar i olika regioner och tidsperioder.

TheAgrarianHistoryOfSweden

www.adlibris.com (http://www NULL.adlibris NULL.com/se/product NULL.aspx?isbn=9185509566)
www.bokus.com (http://www NULL.bokus NULL.com/bok/9789185509560/the-agrarian-history-of-sweden-from-4000-bc-to-ad-2000/)