Start

Välkommen till Avdelningen för agrarhistoria vid SLU!

Agrarhistoria har varit ett eget forskningsämne vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, sedan 1994 då Avdelningen för agrarhistoria bildades. SLU har den enda professuren i agrarhistoria i Sverige och avdelningen sysselsätter för närvarande ett tiotal forskare inom olika forskningsområden. Forskarna har olika bakgrund inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, och avdelningen utgör därmed en kreativ och tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Hittills har 18 doktorsavhandlingar och 3 licentiatsavhandlingar lagts fram vid Avdelningen för agrarhistoria.

Vid avdelningen bedrivs även undervisning om jordbrukets och landsbygdens historia både på SLU:s utbildningsprogram och på fristående kurser vid SLU. Alla som är intresserade av att lära sig mer om agrarhistoria är varmt välkomna att anmäla sig till våra kurser.

Dessutom arrangerar vi regelbundet i Uppsala högre seminarium i agrarhistoria (https://www NULL.slu NULL.se/institutioner/stad-land/forskning/ah/seminarier/).